ورزش برای درد سیاتیک

در این مقاله قصد داریم به موضوع ورزش برای درد سیاتیک بپردازیم. عصب سیاتیک طویل‌ترين و قطورترين عصب بدن است و دردی که در گذرگاه عصب سیاتیک قرار داشته باشد سیاتیک نام دارد. درد سیاتیک به رادیکولوپاتی کمری مشهور است. امكان دارد این درد ناشی از فشار اضافات استخوانی به نام استوفیت یا تنگ شدن کانال نخاعی استخوان در ستون فقرات یا فتق دیسک باشد که به عصب فشار وارد مي‌كند. درد سیاتیک غالباً زياد…