برای درد کشاله ران به چه دکتری مراجعه کنیم

درد در ناحیه تحتانی شکم یعنی جایی که پا به لگن می‌رسد را درد کشاله ران می‌گویند. کشیدگی عضلات ران شایع‌ترین دلیل درد کشاله ران در بزرگ‌سالان است. افراد مختلف ممکن است به‌صورت متفاوت این درد را تجربه کنند و از طرفی این درد می‌تواند به‌تدریج یا به‌صورت ناگهانی بروز کند. در پاسخ به سؤال برای درد کشاله ران به چه دکتری مراجعه کنیم بهترین پزشک یک ارتوپد باتجربه است که می‌تواند بعد از ارزیابی‌های…