درمان زگیل پاشنه پا

درمان زگیل پاشنه پا، با استفاده از روش های فریز یا کرایوتراپی و لیزر زگیل پا نوعی زائده های کوچک می باشد، که در اقشار مختلف جامعه از جمله در کودکان، نوجوانان و افراد میانسال دیده می شود. این نوع بیماری از طریق آلوده شدن پوست به نوعی ویروس اچ پی وی ایجاد می شود. این زگیل ها در هر قسمتی از پا می توانند رشد کنند. اما به صورت کلی این عارضه در بین…