علت درد پشت زانو 

دلایل درد پشت پا متنوع هستند. آسیب‌های تاندون، لیگامان‌ها و منیسک زانو، التهاب‌های مفصل و همچنین در برخی مواقع وجود کیستی به نام کیست بیکر می‌تواند علت درد پشت زانو باشد. درد پشت زانو یکی از دردهای تأثیرگذار بر روی راه رفتن و حرکت بیماران می‌باشد و به طرز کاملاً واضحی فعالیت‌های روزمره افراد را دستخوش رنج و مرارت می‌نماید. آنچه در این مقاله می خوانید : منظور از درد در پشت زانو چیست؟ چه…